עמוד הבית
פרופיל משרד
דוגמאות לחוזי עבודה
ימי עיון והשתלמויות
דיני עבודה-המדריך המלא
קישורים
ייעוץ
פורסם בעיתונות
העסקת עובד במשק בית
טפסים דיני עבודה
ספר חוזים והסכמים
צור קשר
חיפוש
קטגוריות
רישום לעדכונים
קוד אבטחה
קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לאמור בו.
כניסת משתמשים
שם משתמש:
סיסמה:
משתמש חדש ?
שכחת סיסמה ?
» משרד התמ"ת
» היתר לפיטורי עובד במילואים - ועדות תעסוקה
» בתי הדין לעבודה
» המוסד לביטוח לאומי
» רשות המיסים
» שירות התעסוקה
קטגוריה ראשית » שכר עבודה והלנה » שכר מינימום פריטים: 13
העלאה של שכר המינימום החל מיום 1.12.2017
בתקופה שמיום 1/12/2017 – שכר המינימום יהיה 5,300 ₪ לחודש ו- 28.5 ש"ח לשעה.

העלאה של שכר המינימום החל מיום 1.1.2017
בתקופה שמיום 1/1/2017 – שכר המינימום יהיה 5,000 ₪ לחודש ו- 26.9 ש"ח לשעה.

העלאה של שכר המינימום החל מיום 1/7/2016
בתקופה שמיום 1/7/2016 ועד ליום 31/12/2016 – שכר המינימום יהיה 4,825 ₪ לחודש ו- 25.94 ש"ח לשעה

העלאה הדרגתית של שכר המינימום החל מיום 1.4.2015
ביום 25/1/2015 פורסם חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה), התשע"ה – 2015 (להלן – "החוק"). בהתאם לחוק יתעדכן שכר המינימום החל מיום 1/4/2015.

קנס בגין אי תשלום שכר מינימום ענפי
ביום 10.8.2009 פורסם ברשומות חוק הסכמים קיבוציים (תיקון מס' 8), התשס"ט–2009, במסגרתו תוקן סעיף 33יד לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 (להלן – החוק), הקובע קנס בגין אי תשלום שכר מינימום ענפי.

שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת
תקנות שכר מינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת), התשס"ב-2002, נועדו להסדיר את השתכרותו של עובד עם מוגבלות, המוגדר בתקנות כעובד שהוא בעל מגבלה גופנית, נפשית או שכלית שהוא אדם עם מוגבלות כהגדרתו בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, אשר מועסק או מיועד להיות מועסק במקום עבודה שאינו מפעל מוגן שהאוצר משתתף בתקציבו, ולפיהן:

עובד בשכר חודשי אשר הועסק במשרה מלאה "כנהוג במקום עבודתו" זכאי לתשלום שכר מינימום מלא
בית הדין הארצי לעבודה פסק, כי בחוק שכר מינימום מצויה הגדרה למשרה מלאה לעניין תשלום שכר מינימום, והיא "כנהוג במקום עבודתו", שכן תכליתו להבטיח תשלום שכר מינימאלי לעובד במשרה מלאה, בהתאם לאופיה ומהותה של משרתו.   

גם אם ניתנה הסכמת מתמחה להיות מועסק ללא שכר, חייב המעסיק לשלם לו לפחות שכר מינימום
בית הדין הארצי לעבודה קבע, כי גם אם ניתנה הסכמת מתמחה להיות מועסק ללא שכר ולמרות "הסכמה" זו, חייב המעסיק לשלם לו שכר מינימום. חובה זו חלה גם אילו יכול היה המעסיק להתרשם מהתנהלות העובד כי העובד מסכים לעבוד ללא שכר.

סכום שכר מינימום - חודשי, יומי ולשעה
להלן שכר המינימום החודשי, היומי ושכר המינימום לשעה, כפי שנקבע בחוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987.

עובד שמקבל שכר על פי עמלות ועובד מחוץ לחצרי מעסיק
שכרו של עמית, סוכן מכירות בחברה למוצרי בריאות, משולם לו על בסיס עמלות בלבד. בחודשים האחרונים סך העמלות שהרוויח עמית היו מתחת לשכר מינימום. לטענת מעסיקו של עמית, היות ועמית עובד מחוץ לחצרי המעסיק ואין כל אפשרות פיקוח עליו, וממילא לא חל על העסקתו חוק שעות עבודה ומנוחה, לא חל על עמית גם חוק שכר מינימום. האם צודק מעסיקו של עמית בטענתו?

עובד על פי עמלות זכאי להשלמה לשכר מינימום
עובד ששכרו משתלם על בסיס אחר מיחידת זמן (עמלות וכיוצ"ב), ואשר הכנסתו החודשית מעמלות נמוכה משכר המינימום החודשי, זכאי להשלמת שכרו עד לגובה שכר המינימום החודשי. להלן עיקרי פסק דין העוסק בכך.

עובד לפי תפוקה שלא נקבע היקף משרתו - חזקה שעבד במשרה מלאה
בפסיקת בית הדין הארצי לעבודה נקבע, כי כאשר מדובר בעבודה לפי קיבולת, זוהי משרה מלאה, כנהוג במקום העבודה, במידה והמעביד לא הודיע לעובד מראש כי מדובר במשרה חלקית. הנטל על המעביד להראות כי מדובר בחלקיות משרה, על פי היקפה ועל פי ההסכם שנעשה בין העובד לבינו. להלן עיקרי פסק דין שניתן בנושא.

תקופת הכשרה מזכה בשכר מינימום לפחות
לואיז נשכרה לעבודה אצל חברת המעין בע"מ לשם ביצוע מכירות באמצעות הטלפון. לואיז עבדה במשך 4 ימים בסה"כ, אולם שכרה והוצאות נסיעותיה לא שולמו לה. מנהל חברת המעין טען כי לואיז נכשלה בתפקידה, היא לא הצליחה להביא לתיאום פגישות ולכן אינה ראויה לשכרה. עוד טען כי שהייתה במקום העבודה היתה בחלקה לצורך הדרכה ולימוד. האם זכאית לואיז לשכר בתקופת ההכשרה?

קטגוריה ראשית » שכר עבודה והלנה » שכר מינימום פריטים: 13
כל הזכויות שמורות להילה פורת, עו"ד
טל: 072-2570600
סימפלי סמארט בניית אתרים
עמוד הבית מאמרים צור קשר