עמוד הבית
פרופיל משרד
דוגמאות לחוזי עבודה
ימי עיון והשתלמויות
דיני עבודה-המדריך המלא
קישורים
ייעוץ
פורסם בעיתונות
העסקת עובד במשק בית
טפסים דיני עבודה
ספר חוזים והסכמים
צור קשר
חיפוש
קטגוריות
רישום לעדכונים
קוד אבטחה
קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לאמור בו.
כניסת משתמשים
שם משתמש:
סיסמה:
משתמש חדש ?
שכחת סיסמה ?
» משרד התמ"ת
» היתר לפיטורי עובד במילואים - ועדות תעסוקה
» בתי הדין לעבודה
» המוסד לביטוח לאומי
» רשות המיסים
» שירות התעסוקה
קטגוריה ראשית » נושאים נוספים פריטים: 32

מרחב הקונפליקט ומרחב הגישור
סכסוך מביא את הצדדים לפעול במסגרת מרחב מכווץ המתאפיין בין היתר במתח, בפחדים, בספקולציות, במחשבות חוזרות, בניסיון להתבצר ולייצר הגנה, בניסיון לייצר התקפה ועוד. דברים אלה קורים באופן טבעי ונשענים על צורך הישרדותי, אך מה הם מונעים מאיתנו ?

על גישור, על זוויות מבט, על מציאת אמיתות ועל העיקר
גישור – מאפשר פתרון שלם לצדדים המצויים בקונפליקט גם כאשר הפחד רב ופתרון הולם אינו נראה באופק.

לחץ נפשי עלול לגרום לאוטם שריר הלב
מסגרת העבודה יוצרת לאדם לחצים באופן תמידי בשל העבודה התובענית, לוח הזמנים העמוס, חובת העמידה ביעדים, הדאגות הכלכליות והתחרות הבלתי פוסקת להישגים. במהלך העבודה ותוך כדי הלחץ המתמיד קורה לעיתים אירוע חריג שיוצר לחץ חריג (דחק נפשי בלתי רגיל). האירוע הייחודי הזה עלול להביא לשרשרת אירועים שיגרמו לאדם לאוטם שריר הלב. הפסיקה בבית הדין לעבודה מכירה בחלק מהמקרים האלה כגורמים לפגיעה בעבודה.אוטם שריר הלב יכול להיות מוכר כפגיעה בעבודה כאשר הנפגע מוכיח במידה מספקת שאירע בעבודתו אירוע חריג שגרם ללחץ נפשי כבד, ויש קשר סיבתי בין האירוע החריג בעבודה לאוטם שריר הלב שבא בעקבותיו.

פורסמו התקנות לפיצוי עסקים עקב "צוק איתן" מאת רמי אריה, עו"ד ורו"ח
ביום 7.8.2014 פורסמו ברשומות תקנות מס רכוש וקרן פיצויים, לפיצוי בעלי עסקים שנפגעו כלכלית עקב המצב הביטחוני במהלך מבצע צוק איתן.

ביטוח לאומי - מבצע "צוק איתן" - מקדמות למשרתים במילואים
בעקבות התמשכות מבצע "צוק איתן" הודיע המוסד לביטוח לאומי (להלן: המל"ל) כי בתיאום עם צה"ל, ישולמו מקדמות ע"ח תגמולי מילואים לאוכלוסיות הבאות שגויסו בצו 8, כדלקמן:    

סוגיות בתחום הביטוח הלאומי לשנת 2014
להלן מאמר מקיף של רו"ח אורנה (גלרט) צח, בנוגע לסוגיות בתחום הביטוח הלאומי לשנת 2014.

הגבלת עישון במקום עבודה
עפ"י החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, התשמ"ג–1983 (להלן – החוק), חל איסור על אדם לעשן במקום ציבורי. בתוספת לחוק, בה מפורטים המקומות הנחשבים כ"מקום ציבורי", לענין החוק, מנוי גם:  מקום עבודה, למעט חדר נפרד לחלוטין שהוקצה לעישון בידי הנהלת המקום, לאחר התייעצות עם העובדים, אם הוקצה, שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של הבנין ואין עובדים בו או נמצאים בו אנשים שהם או חלק מהם אינם מעשנים.

צו למניעת פעולה מפירה בניגוד להוראות שונות מחוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953
ביום 5.7.2012 פורסם ברשומות חוק עבודת הנוער (תיקון מס' 15), התשע"ב-2012 המאפשר ליועץ המשפטי לממשלה או לבא כוחו, או למפקח עבודה בכיר ששר התמ"ת הסמיך לעניין זה, להגיש לבית הדין האזורי לעבודה בקשה למתן צו למניעת פעולה מפירה.

בהשוואת תנאים בין עובד קבלן כוח האדם לבין עובדי המעסיק בפועל – יש לאתר את תנאי העבודה שהיו מוענקים לעובד לו היה מועסק על ידי המעסיק בפועל
בית הדין הארצי לעבודה קבע כי הדגש שיש לשים בעת "השוואת תנאים" בין עובדי קבלן כוח האדם לבין עובדי המעסיק בפועל - הינו על איתור תנאי העבודה שהיו מוענקים לעובדי קבלן כוח האדם, בתקופת עבודתם, לו היו מועסקים על ידי המעסיק בפועל.

חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011
ביום 19.6.2012 נכנס לתוקפו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, אשר מטרתו להגביר ולייעל את אכיפתם של חוקי העבודה. להלן תמצית עיקרי החוק.

למוגבלות של עובד יש ליתן ביטוי ביחס לקביעת השכר הראוי, אך לא ביחס לעצם קביעת יחסי העבודה
בית הדין האזורי לעבודה קיבל את תביעת התובעת בעלת המוגבלויות להכיר ביחסי העבודה בינה לבין הנתבעת וקבע כי למוגבלות של התובעת יש ליתן ביטוי ביחס לקביעת השכר הראוי, אך לא ביחס לעצם קביעת יחסי העבודה.

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012
ביום 27.2.2012 פורסם ברשומות חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012, הקובע חובת מתן הודעה מוקדמת ופיצוי בגין סיום חוזה סוכנות, בין ספק ובין סוכן מסחרי אשר לא מתקיימים ביניהם יחסי עובד-מעביד או קשרי שותפות. להלן סקירת ההוראות העיקריות בחוק.

הנחיית רשם מאגרי מידע בדבר תחולת הוראות חוק הגנת הפרטיות על הליכי מיון לקבלה לעבודה ופעילות מכוני מיון
ביום 28.2.2012 פרסם רשם מאגרי מידע, מטעם הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים, הנחיה בדבר תחולת הוראות חוק הגנת הפרטיות על הליכי מיון לקבלה לעבודה ופעילות מכוני מיון לקבלה לעבודה.

הסכם קיבוצי כללי בדבר תנאי העסקתם של עובדי קבלן שירותים
ביום 9.2.2012 נחתם הסכם קיבוצי כללי הקובע הוראות בדבר השוואת תנאי עובדי קבלן שירותים לתנאי העובדים במקום העבודה וכן הוראות בדבר העסקה ישירה של עובד ניקיון ועובדים בתפקידים שבליבת העסק. להלן עיקרי ההסכם הקיבוצי.

רשות האוכלוסין וההגירה החלה בפעולות אכיפה מוגברת כנגד מעסיקים בגין העסקת נתינים מחוף השנהב ומדרום סודן
ביום 9.2.2012 פרסמה רשות האוכלוסין וההגירה הודעה שלפיה תחל בביצוע פעילות אכיפה מוגברת של חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 וחוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952, אשר תכלול, בין היתר, הטלת קנסות והגשת כתבי אישום.

איסור התקשרות עם קבלן כוח אדם או קבלן שירות שאינו בעל רישיון
ביום 20.7.2011 פורסם ברשומות חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון מס' 8), התשע"א-2011, אשר קובע איסור התקשרות עם קבלן כוח אדם או קבלן שירות שאינו בעל רשיון.

עורך דין לדיני משפחה – כל הסיבות שבעולם
אתם עומדים לפני תהליך גירושין, אתם לבטח חושבים או יודעים שיהיה עליכם להסדיר מספר נושאים חשובים מאוד בחייכם במסגרת תהליך הגירושין. נושאים אלה כוללים את הרכוש שצברתם לאורך השנים, את החזקה, הראייה והמזונות לילדיכם, ואת סכומי הכסף שישותפו ביניכם בעתיד לטובת הילדים. העניין הוא שתהליך גירושין הוא תהליך שבמהלכו אתם בדרך כלל סובלים מרמה גבוהה של רגישות ורגשות שליליים נוספים כמו תסכול, הערכה עצמית נמוכה, תחושת כישלון, כעס ואולי אפילו זעם, ועם כל החבילה הזאת עליכם לדון באותם דברים חשובים שישפיעו מאוד על עתידכם ועתיד ילדכם.

חובת ניהול משא ומתן עם ארגון עובדים יציג
חוק הסכמיים קיבוציים קובע חובת ניהול מו"מ עם ארגון עובדים יציג בהתארגנות ראשונית.

חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001
החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001, מטיל חובות על מעסיקים, על מנת למנוע העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים. להלן עיקרי החוק אשר כולל את תיקון מס' 7 לחוק, אשר הרחיב את הגנת החוק על מוסדות בהם נמצאים חסרי ישע.   

חברת קבלן כ"א חויבה להפריש לקרן השתלמות עבור עובדת שהוצבה בחברת החשמל מכוח השוואת התנאים עפ"י חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כ"א
בית הדין האזורי לעבודה בחיפה פסק כי יש לחייב חברת קבלן כוח אדם להשוות את תנאי העבודה של עובדת קבלן כוח אדם אשר הוצבה לעבודה בחברת חשמל, לתנאי עובד במעמד זהה.

מעביד מאורגן המבקש לבצע שינוי המשפיע על תנאי העבודה של העובדים נדרש להיוועץ בארגון העובדים ולנהל עמו משא ומתן
בית הדין הארצי לעבודה פסק כי מעביד מאורגן המבקש לבצע שינוי המשפיע על תנאי העבודה של העובדים, נדרש ליידע את ארגון העובדים להיוועץ בו ולנהל עמו משא ומתן.

אין בשינוי גיל הפרישה בחוק כדי להביא לתוצאה לפיה בשנתיים האחרונות להעסקת העובדים יעורער ביטחונם התעסוקתי ויופחתו באופן דרסטי תנאי העסקתם
בית הדין הארצי לעבודה פסק כי יש לפרש את התיבה "גיל 65", שנקבע בהסכם הקיבוצי בין הצדדים, כגיל הפרישה החוקי וקבע, כי העובדים יהיו זכאים לתנאי ההעסקה שנקבעו בהסכם הקיבוצי עד לפרישתם בגיל הפרישה החוקי (67).

הודעה בדבר דחייה נוספת של המועד לתשלום החד-פעמי עפ"י חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009
ביום 6.4.2010 פורסם ברשומות צו ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (דחיית מועד) (מס' 4), התש"ע-2010.

תמצית החידושים במיסוי ומשמעותם לפי חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2009-2010
חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2009-2010, אשר התקבל בכנסת ופורסם ביום 23.7.2009, מכיל הוראות רבות וחדשניות כולל רפורמה מקיפה בדיווח למס ערך מוסף, הוראות שעה במס הכנסה וביטוח לאומי שישפיעו על אופן הדיווח ועל ההכנסות של חברות, מלכ"רים עצמאים ושכירים. להלן מאמר של עו"ד, רו"ח רמי אריה בנוגע לסוגיות האמורות.

תנאי העסקת בני נוער
ביום 7/4/16 פורסם תיקון מס' 18 והוראת שעה לחוק עבודת הנוער, שבמסגרתו, בין היתר, בוטל "פנקס העבודה" שנדרש בעבר והוגדרו האישורים הנדרשים למעסיק לצורך העסקת נער (אישור רפואי ותעודת זהות). כמו כן, הוספה במסגרת התיקון הוראת שעה (שתוקפה עד ליום 1/9/2019) הקובעת תנאים להעסקת צעיר (בטווח הגילאים 16-18) בעבודת לילה. ראה פירוט במאמר המלא שלהלן המפרט את תנאי ההעסקה של בני נוער.

קבלני כוח אדם - סקירה מקצועית
להלן סקירה מקצועית בנוגע לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996.

חשיבותם הרבה של דיני העבודה
עובד מן השורה אינו נותן את הדעת באופן יומיומי על חשיבותם המכרעת של דיני העבודה לגבי תנאי העסקתו. לרוב הנושא יעלה רק במצב של קונפליקט או מתח מול המעסיק. עם זאת, חשוב להבין שכל מערכת העבודה בעולם המודרני נשענת מדי יום ומדי שעה על דיני עבודה מדוקדקים אשר נאכפים בקפידה. חשוב לציין שהחוקים הללו מגנים על המעסיקים ועל השכירים כאחד, ויציבותה של מערכת התעסוקה משרתת את הציבור כולו.

קטגוריה ראשית » נושאים נוספים פריטים: 32
כל הזכויות שמורות להילה פורת, עו"ד
טל: 072-2570600
סימפלי סמארט בניית אתרים
עמוד הבית מאמרים צור קשר