עמוד הבית
פרופיל משרד
דוגמאות לחוזי עבודה
ימי עיון והשתלמויות
דיני עבודה-המדריך המלא
קישורים
ייעוץ
פורסם בעיתונות
העסקת עובד במשק בית
טפסים דיני עבודה
ספר חוזים והסכמים
צור קשר
חיפוש
קטגוריות
רישום לעדכונים
קוד אבטחה
קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לאמור בו.
כניסת משתמשים
שם משתמש:
סיסמה:
משתמש חדש ?
שכחת סיסמה ?
» משרד התמ"ת
» היתר לפיטורי עובד במילואים - ועדות תעסוקה
» בתי הדין לעבודה
» המוסד לביטוח לאומי
» רשות המיסים
» שירות התעסוקה
קטגוריה ראשית » ביטוח מנהלים וקה"ל פריטים: 8
צו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק
ביום 3/4/2016 נחתם הסכם קיבוצי כללי (מסגרת) להגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני במשק (בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה) (להלן-"ההסכם"), לפיו יועלו ההפרשות לביטוח הפנסיוני של כלל העובדים במשק. ביום 20/6/2016 פורסם צו הרחבה שהרחיב הוראות מההסכם על כל העובדים והמעבידים בישראל.

צו הרחבה לפנסיה חובה - סקירה מקצועית
ביום 7.9.2010 נחתם הסכם קיבוצי כללי לביטוח פנסיוני מקיף במשק בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית החדשה האגף לאיגוד מקצועי ואגף הפנסיה, הביטוח ושוק ההון (להלן – ההסכם), אשר תיקן חלק מהוראות ההסכם הקיבוצי הכללי מיום 19.7.2007 המחייב מעסיקים לבטח את עובדיהם בפנסיה מקיפה.  ביום 27.9.2011 פורסם ברשומות צו הרחבה [נוסח משולב] לפנסיה חובה (להלן – צו ההרחבה) אשר ביטל את צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק מיום 30.12.2007 והרחיב את תחולת הוראות ההסכם על כל העובדים והמעסיקים בישראל.

מעסיק אשר לא העביר הפרשות לקרן פנסיה במועד חויב בתשלום פנסיית נכות ושאירים ליורשיו של עובד שנפטר
בית הדין האזורי לעבודה חייב מעסיק אשר לא ביצע הפרשות לקרן פנסיה במועד, בתשלום פנסיית נכות ופנסיית שאירים ליורשים של העובד שנפטר.

משרד התמ"ת מקים ועדת פיקוח על צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק
ביום 21.12.2008 פורסמה הודעת משרד התמ"ת בדבר הקמת ועדת פיקוח, לצורך פיקוח על יישומן המלא של הוראות צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, החל מיום 1.1.2008 (להלן – צו ההרחבה).

מעביד שלא הפריש עבור העובד לקרן פנסיה יפצה את העובד בגין אי ההפרשות והפסד הזיכוי ממס
עפ"י פסיקת בית הדין האזורי לעבודה, במידה שחלה חובה על מעביד להפריש עבור העובד לקרן פנסיה ולא עשה כך, עליו לפצות את העובד בגין אי ההפרשות וגם בגין הפסד זיכוי ממס בהתאם לסעיף 45א(ב) לפקודת מס הכנסה.

ניתן לתבוע מהמעביד פיצוי בגין הנזק שנגרם לעובד כתוצאה מאי העברת כספי התגמולים לקרן הפנסיה בגין כל תקופת ההעסקה, שכן נזק זה מתגבש רק עם סיום יחסי העבודה
עפ"י פסיקת בית הדין האזורי לעבודה, אין למנוע מעובד לתבוע מהמעביד פיצוי בגין הנזק שנגרם לו כתוצאה מאי העברת כספי התגמולים לקרן הפנסיה, בגין כל תקופת ההעסקה. בית הדין קבע, כי הנזק התגבש רק עם סיום יחסי העבודה ולפיכך, אין מקום לטענה כי עילת התביעה התיישנה.

פנסיה מקיפה בתעשייה (כולל ענף ההייטק) - סקירה מקצועית
ביום 7.5.2006 נכנס לתוקפו צו הרחבה בענף התעשייה שנקרא: "מסגרת לביטוח פנסיוני בתעשייה" (להלן – צו ההרחבה או הצו). הצו הרחיב את הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי שנחתם ביום 16.8.2005 בין התאחדות התעשיינים לבין הסתדרות העובדים הכללית.   צו ההרחבה החדש חל על כל המעסיקים בענפי התעשייה (לרבות תעשיית ההייטק) בישראל, למעט מעסיקים אשר מעסיקים עד 20 עובדים ואשר חלה עליהם חובה להסדר פנסיוני לעובדיהם מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבה והם מקיימים אותה.   בהקשר זה, יצוין כי הצו חל על מעסיקים שאינם חברים בהתאחדות בעלי המלאכה ו/או בהתאחדות התעשיינים, וחברות בארגון מעסיקים אחר לא פוטרת מהשיוך לענף התעשייה.

חובת מעביד להפרשות סוציאליות בתקופות שונות
המאמר עוסק בשאלה, מהן חובות המעביד בהקשר של הפרשה לקופת גמל / קרן פנסיה / קרן השתלמות, בעבור העובד, בתקופות בהן עובד משרת במילואים, עובדת נמצאת בחופשת לידה / שמירת הריון, עובד נעדר בעקבות תאונת עבודה ומקבל דמי פגיעה, בתקופת חופשה ללא תשלום, בתקופה בה עובד נעדר עקב מחלה ומקבל ממעבידו דמי מחלה, ובתקופה בה עובד נמצא בחופשה שנתית.

קטגוריה ראשית » ביטוח מנהלים וקה"ל פריטים: 8
כל הזכויות שמורות להילה פורת, עו"ד
טל: 072-2570600
סימפלי סמארט בניית אתרים
עמוד הבית מאמרים צור קשר