עמוד הבית
פרופיל משרד
דוגמאות לחוזי עבודה
ימי עיון והשתלמויות
דיני עבודה-המדריך המלא
קישורים
ייעוץ
פורסם בעיתונות
העסקת עובד במשק בית
טפסים דיני עבודה
ספר חוזים והסכמים
צור קשר
חיפוש
קטגוריות
רישום לעדכונים
קוד אבטחה
קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לאמור בו.
כניסת משתמשים
שם משתמש:
סיסמה:
משתמש חדש ?
שכחת סיסמה ?
» משרד התמ"ת
» היתר לפיטורי עובד במילואים - ועדות תעסוקה
» בתי הדין לעבודה
» המוסד לביטוח לאומי
» רשות המיסים
» שירות התעסוקה
קטגוריה ראשית » סיום יחסי עבודה פריטים: 18
אי עריכת שימוע מוגדר לעובד שידע שהוא בתקופת ניסיון שבמהלכה נערכו לו משובי עבודה, אינה מהווה פגם בהחלטת הפיטורים
בית הדין הארצי לעבודה פסק, כי אי עריכת שימוע מוגדר לעובד שידע שהוא בתקופת ניסיון שבמהלכה נערכו לו משובי עבודה אינה מהווה פגם בהחלטת הפיטורים.

צו פירוק זמני אינו מפקיע את יחסי העבודה ואינו גורם לפיטורי העובדים
בית הדין הארצי לעבודה פסק כי מינוי מפרק זמני אינו מפקיע ומסיים את יחסי העבודה ואינו גורם לפיטורי העובדים.

חובה על המעביד לערוך שימוע כן ואמיתי גם בפיטורי התייעלות וצמצום והחלטה שלא לקבל את טיעוני העובד במסגרת השימוע טעונה הנמקה
בית הדין הארצי לעבודה פסק כי חובה על המעביד לערוך שימוע כן ואמיתי גם בפיטורי התייעלות וצמצום וההחלטה שלא לקבל את טיעוני ההתנגדות של העובד לפיטורים במסגרת השימוע – טעונה הנמקה.

מעביד המעוניין להקטין היקף משרה של עובד מחויב לערוך לו שימוע
בית הדין הארצי לעבודה פסק, כי כל אימת שקטן היקף משרה יש מקום לערוך שימוע. אך בנסיבות המקרה, לאור אופייה המשתנה של העסקת העובדת לא היה מקום להצהיר על בטלות השינויים בהיקף המשרה ולפצות את העובדת על כך.

עובד אשר ויתר על זכותו לשימוע אינו יכול לעלות טענה על פגם בהליך פיטוריו בשל העדר שימוע
בית הדין הארצי לעבודה פסק, כי עובד אשר ויתר על זכותו לשימוע אינו יכול לעלות טענה על פגם בהליך פיטוריו בשל העדר שימוע, שכן הליך השימוע הוא מתן הזדמנות לעובד להשמיע טענותיו בטרם פיטוריו, ואם העובד אינו מנצל הזדמנות זו, לא תישמע טענתו על אי מתן זכות שימוע.  

גם לעובד המועסק בחוזה לתקופה קצובה המאפשר יצירת קשר מתמשך, חייב המעסיק ליתן הודעה מראש על כוונתו שלא להאריך עוד את ההתקשרות ולערוך לעובד שימוע
בית הדין האזורי לעבודה, פסק, כי גם לעובד המועסק בחוזה לתקופה קצובה, והמסגרת בה היא מתקיימת מחזיקה בתוכה אפשרות ליצירת קשר מתמשך, חייב המעסיק במתן הודעה מראש לעובד על כוונתו שלא להאריך עוד את ההתקשרות ולערוך לעובד שימוע.

עובד שפוטר לאלתר וללא אפשרות להיפרד מעמיתיו לעבודה קיבל פיצוי בסך 30,000 ₪ בגין עוגמת נפש
על פי פסיקת בית הדין הארצי לעבודה, הרחקה מיידית מהמפעל אכן עלולה לפגוע בתדמיתו ובשמו הטוב של עובד, שכן יש בה כדי ליצור רושם כי העובד פעל שלא כשורה. המעביד רשאי לוותר על עבודתו של העובד בתקופת ההודעה המוקדמת, ובכלל זה לבקש מהעובד שלא לשהות במקום העבודה לאחר מתן הודעת הפיטורים. אולם, בהעדר הצדקה מיוחדת, יש לאפשר לעובד לסיים בכבוד את תקופת עבודתו ולהיפרד כראוי ממקום עבודתו ומעמיתיו.

העובדה כי נבצר מעובד להתייצב לעבודה למשך 3 חודשים, בשל צו הרחקה שניתן נגדו, אינה מלמדת כי העובד התפטר
עפ"י פסיקת בית הדין האזורי לעבודה, היעדרות מעבודה למשך 3 חודשים, בשל צו הרחקה שניתן כנגד עובד אשר תקף את אשתו, הינו פרק זמן סביר, במהלכו יכול המעביד להעסיק עובד זמני ולפיכך אין המדובר בסיכול חוזה העבודה.

עובד אשר פוטר בסמיכות למועד הקבוע למימוש אופציות, בשל תפקוד לקוי, אינו זכאי לממש האופציות
בית הדין הארצי לעבודה קבע, כי עובד אשר פוטר בסמיכות למועד הקבוע למימוש אופציות, בשל תפקוד לקוי, אינו זכאי לממש האופציות. בית הדין קבע, כי ההחלטה לפטר את המשיב היתה עניינית ואין יסוד לקביעה כי העובד פוטר כדי לסכל את זכותו לממש את האופציות.

פיטורי עובד על סמך בדיקת פוליגרף בלבד הינם פיטורים שלא כדין
בית הדין האזורי לעבודה קבע, כי פיטורי עובדת תוך הסתמכות בלעדית על בדיקת פוליגרף לא מהימנה, הם פיטורים שרירותיים, שלא בתום לב, אשר מזכים את העובדת בפיצוי כספי. המעבידה חויבה לשלם לעובדת פיצוי בסך 64,000 ₪.

זכות הטיעון של עובד במגזר הפרטי היא זכות בסיסית ולא שונה בהיקפה מזו של עובד במגזר הציבורי
בית הדין הארצי לעבודה קבע, כי זכות הטיעון הינה זכות יסודית ובסיסית הקנויה לעובד במסגרת יחסי העבודה בינו לבין מעסיקו. זכות הטיעון עומדת לעובד במלוא הדרה, כלפי המעסיק הפרטי, בה במידה שעומדת היא לו כלפי המעסיק הציבורי וכלפי המעסיק הדו-מהותי.

הפסקת קשרי עבודה יכולה להיעשות גם בהתנהגות הצדדים וללא הודעה פורמלית
עפ"י פסיקת בית הדין האזורי לעבודה, הפסקת קשר חוזי, או קשרי עבודה, יכולה להיעשות גם בהתנהגות הצדדים. התקשרות בין צדדים יכולה להסתיים גם ללא הודעה פורמלית.

עובד אשר ידע את הסיבות לפיטוריו, אשר היו מוצדקים, אינו זכאי לפיצוי בגין היעדר שימוע
בית הדין הארצי לעבודה קבע, כי עובד אשר ידע את הסיבות לפיטוריו, ופיטוריו היו מוצדקים, לא זכאי לפיצוי בגין העדר שימוע טרם הפיטורים. להלן עיקרי פסק הדין.

התנית תשלומים המגיעים לעובד בחתימה על מסמך ויתור
האם מעסיק רשאי להתנות תשלומים המגיעים לעובד, עקב סיום עבודתו, בחתימת העובד על כתב ויתור?

משמעותה של חזרה מהתפטרות/ פיטורים
יסמין שהועסקה במשרד עורכי דין, הודיעה למעסיקה כי היא מתפטרת מעבודתה. לאחר מספר ימים, במהלך ההודעה המוקדמת להתפטרותה, הודיעה יסמין למעסיקה כי היא חוזרת בה מהודעת ההתפטרות. האם חייב המעסיק לאפשר ליסמין להמשיך ולעבוד בחברה?

פיטורים ללא שימוע
בתביעה שהגישה תיקי נגד אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, קבע בית הדין לעבודה כי עובד המועסק אצל מעביד כל שהוא (גם במגזר הפרטי) במשך תקופה של שנים ארוכות, זכאי להישמע טרם פיטורים, ויהא נימוק הפיטורים אשר יהא.

תוקפם של פיטורים בעל פה
חגי, יועץ מס במשרד רואי חשבון מזה 5 שנים, פוטר עקב צמצומים במשרד. הודעת הפיטורים נמסרה לחגי בשיחה בעל פה עמו. לטענת חגי, משלא נמסר לו מכתב פיטורים ביד, אין תוקף מחייב לפיטוריו. האם צודק חגי בטענתו?

תוקפו של כתב ויתור וכיצד מומלץ לנסחו
האם הסדר פשרה בין עובד ומעביד עם סיום יחסי העבודה הוא בעל תוקף מחייב? המאמר מתמקד בסוגיה זו וסוקר, בין היתר, על אילו כללים מומלץ להקפיד כאשר מחתימים עובד על כתב ויתור.

קטגוריה ראשית » סיום יחסי עבודה פריטים: 18
כל הזכויות שמורות להילה פורת, עו"ד
טל: 072-2570600
סימפלי סמארט בניית אתרים
עמוד הבית מאמרים צור קשר