עמוד הבית
פרופיל משרד
דוגמאות לחוזי עבודה
ימי עיון והשתלמויות
דיני עבודה-המדריך המלא
קישורים
ייעוץ
פורסם בעיתונות
העסקת עובד במשק בית
טפסים דיני עבודה
ספר חוזים והסכמים
צור קשר
חיפוש
קטגוריות
רישום לעדכונים
קוד אבטחה
קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לאמור בו.
כניסת משתמשים
שם משתמש:
סיסמה:
משתמש חדש ?
שכחת סיסמה ?
» משרד התמ"ת
» היתר לפיטורי עובד במילואים - ועדות תעסוקה
» בתי הדין לעבודה
» המוסד לביטוח לאומי
» רשות המיסים
» שירות התעסוקה
קטגוריה ראשית » שכר עבודה והלנה » ניכויים משכר עבודה פריטים: 9
עובד לשעבר אשר הפר את הסכם העסקתו עם המעסיקה, חוייב לשלם למעסיקה 11,735 ₪ בגין עלות ההכשרה המקצועית
בית הדין האזורי לעבודה חייב עובד לשעבר, אשר הפר את הסכם העסקתו עם המעסיקה, לשלם למעסיקה סך של 11,735 ₪ בגין הוצאות ההכשרה המקצועית לעבודה במסגרתה.

עובד שהתפטר לאחר תקופת העסקה קצרה חוייב בתשלום פיצוי מוסכם וסביר למעסיק בגין עלות הכשרה חיצונית
בית הדין האזורי לעבודה קבע כי מעסיק זכאי לחייב עובד שהתפטר לאחר תקופת העסקה קצרה בפיצוי מוסכם בגין עלות הכשרה חיצונית ובלבד שהעלות היא ביחס נאות לסכום החוב.

אין די בהתחייבות כללית של עובד בהסכם עבודה לניכוי כספי משכרו
אין די בהתחייבות כללית של עובד בהסכם העבודה לניכוי כספים בגין "חוסרים" כבסיס מספק לכל הניכויים משכרו במהלך תקופת העבודה.

המבחנים לניכוי משכרו של עובד זר עבור מגורים והוצאות נלוות
עפ"י פסיקת בית הדין הארצי לעבודה, הניכוי משכרו של עובד זר עבור מגורים והוצאות נילוות ואחרות צריך לעמוד בשלושה מבחנים: הוכחת ההוצאה שהוציא המעסיק; ניכוי סכומים שהם בבחינת "החזר הוצאות" כקבוע בתקנות עובדים זרים ובכפיפות לסכומים שנקבעו בתקנות; הניכוי לא יכול לחרוג מן המסגרת של 25% משכרו של העובד.

חיוב עובד לשלם למעביד פיצוי בגין סיום עבודה לפני תום תקופת ההתחייבות
בית הדין האזורי לעבודה חייב עובד אשר התפטר מעבודתו לפני שחלפה התקופה שהתחייב לעבוד, בתשלום פיצויים מוסכמים למעביד. להלן עיקרי פסק הדין.

קיזוז תשלום שניתן לעובד ביתר אפשרי רק אם נעשה סמוך למועד בו שולם
עובד אשר קיבל בזמן מחלתו שכר מלא בטעות, קרי מעבר לשיעור דמי המחלה שנקבע בחוק דמי מחלה, רשאי מעסיקו לערוך התחשבנות עמו תוך זמן סביר ובתום לב, אחרת לא יוכל עוד לדרוש ההפרש מהעובד.

ניכויים מותרים משכר עבודה
סעיף 25 לחוק הגנת השכר, עניינו ניכויים מותרים משכר עבודה. להלן ריכוז נושאים שונים הנוגעים לניכויים מותרים משכר עבודה לרבות, ניכוי חוב משכרו של עובד, האפשרות לנכות משכר עובד עלות השתתפות עצמית בגין נזק שנגרם לרכב, חיוב עובד בגין תקופת הכשרתו ועוד.

אפשרות לניכוי משכר עבודה
המאמר סוקר את הפריטים אותם ניתן לנכות משכר העבודה, על פי חוק הגנת השכר, ואת התקופה בה יש להעבירם למי שלו מיועד הסכום שנוכה. 

אפשרות לנכות משכר עובד עלות השתתפות עצמית בגין נזק שנגרם לרכב
להלן מאמר הבוחן באילו מקרים ובאיזה תנאים ניתן לנכות משכרו של עובד סכום של השתתפות עצמית בשל נזק שנגרם לרכב, בו השתמש העובד לצרכי עבודתו.  

קטגוריה ראשית » שכר עבודה והלנה » ניכויים משכר עבודה פריטים: 9
כל הזכויות שמורות להילה פורת, עו"ד
טל: 072-2570600
סימפלי סמארט בניית אתרים
עמוד הבית מאמרים צור קשר