עמוד הבית
פרופיל משרד
דוגמאות לחוזי עבודה
ימי עיון והשתלמויות
דיני עבודה-המדריך המלא
קישורים
ייעוץ
פורסם בעיתונות
העסקת עובד במשק בית
טפסים דיני עבודה
ספר חוזים והסכמים
צור קשר
חיפוש
קטגוריות
רישום לעדכונים
קוד אבטחה
קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לאמור בו.
כניסת משתמשים
שם משתמש:
סיסמה:
משתמש חדש ?
שכחת סיסמה ?
» משרד התמ"ת
» היתר לפיטורי עובד במילואים - ועדות תעסוקה
» בתי הדין לעבודה
» המוסד לביטוח לאומי
» רשות המיסים
» שירות התעסוקה
קטגוריה ראשית » שעות עבודה ומנוחה » שעות נוספות פריטים: 21
בעקבות המצב הביטחוני- הארכת תוקף ההיתר להעסקת עובדים בשמירה בשעות נוספות עד ליום 7/4/16
ביום 8/2/2016 פורסמה הודעה על תיקון ההיתר הכללי להעסקת עובדים בשמירה בשעות נוספות (הוראת שעה), לפיה הוארך תוקפו של ההיתר עד ליום 7/4/2016. להלן עיקרי ההיתר.

בעקבות המצב הביטחוני - הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים
ביום 11.10.2015 פרסם שר הכלכלה, מר אריה מכלוף דרעי, היתר כללי להעסקת מאבטחים בענף השמירה (להלן-ההיתר), כלהלן :

שר הכלכלה, נפתלי בנט, נענה לבקשות תעשיינים ועסקים- אישר צעדי חירום להתמודדות עם המחסור בעובדים
שר הכלכלה, נפתלי בנט, אישר הבוקר (יום ה') שורת צעדים במטרה לסייע לעסקים והתעשיינים. *המהלך יאפשר למעסיקים להתמודד עם המחסור בעובדים, שנוצר עקב גיוס חיילי מילואים בצווי חירום וכן היעדרות עובדים הנאלצים להישאר בבית עם ילדיהם *המהלך נועד לאפשר המשך רציפות תפקודית של הכלכלה והמשק *עיקרי המהלך: אישור להרחבת היקפי העסקת מאבטחים ושומרים והענקת אפשרות למעסיקים לקבל "היתר העסקה מיוחד" בשעות נוספות מעבר למגבלות הקיימות בחוק. *האישור להרחבת היקף העסקת שומרים ומאבטחים קודם בתיאום עם יו"ר הסתדרות העובדים החדשה, אבי ניסקורן*.

הודעה על מתן היתר כללי להעבדה בענף השמירה בשעות נוספות (הוראת שעה)
ביום 14/7/14 פורסמה הודעה על מתן היתר כללי להעבדה בענף השמירה בשעות נוספות (הוראת שעה), לפיה ניתן היתר כללי להעבדת מאבטחים בענף השמירה - מיום 14/7/14 עד ליום שבו תפוג ההכרזה על מצב מיוחד בעורף (שניתנה ביום 8/7/2014), הארכתה או חידושה, כמפורט בהוראות ההיתר.

מעסיק אשר העביד עובד מעבר לארבע שעות נוספות ביום הורשע בפלילים
בית הדין האזורי לעבודה הרשיע מעסיק אשר העביד עובדים מעבר לארבע שעות נוספות ביום, בעבירות של העסקה אסורה.

טיפים לקביעת הסדר של שכר גלובלי לעובד
הסדר של שכר גלובלי לעובד הינו הסדר שכיח במקומות עבודה רבים. על פי הסדר זה, העובד מקבל שכר קבוע בכל חודש וזאת גם במקרה שבו עבד שעות נוספות מעבר למכסת השעות של משרה רגילה. במאמר זה שבעה טיפים לקביעת הסדר של שכר גלובלי לעובד, בהתאם להוראות שנקבעו בחוק ובפסיקה וזאת בכדי להימנע מההשלכות שעלולות להיות במקרה של קביעת הסדר שאינו עומד בדרישות החוק והפסיקה. מאת: רונן פורת, רו"ח.

באילו מקרים לא צריך לשלם לעובד שעות נוספות
לא פעם אנו נתקלים במעסיקים אשר מחליטים לסכם עם העובד, כחלק מחוזה ההעסקה, על תשלום שכר גלובאלי תוך קביעה שחוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל על העובד בתנאי חוזה העסקתו. פעמים רבות אנו עדים ליישום קביעות אלו ללא בדיקה מהותית ועובדתית של השאלה האם חוק שעות עבודה ומנוחה אכן חל על העובד וכאשר שאלה זו מגיעה לדיון בבית הדין, עשוי בית הדין לקבוע שהחוק חל על העובד, קביעה שעלולה לגרור נזק כספי מהותי למעסיק המגיע גם לסך של מאות אלפי שקלים. מאת: רונן פורת, רו"ח.

עובד המועסק בלילות וזמין לטפל בכל אירוע חריג גם כשהוא ישן זכאי לגמול שעות נוספות
בית הדין האזורי לעבודה קבע כי עובד שהועסק בלילות והיה זמין לטפל בכל אירוע חריג גם כשישן, זכאי לגמול שעות נוספות בהתחשב בכל שעות המשמרת.

מנהל משמרת במסעדה אינו תפקיד הדורש מידה מיוחדת של אמון אישי
עפ"י פסיקת בית הדין האזורי לעבודה, גם אם ניהול משמרת הינו תפקיד אחראי ותובעני, התפקיד אינו דורש מידה מיוחדת של אמון אישי, אלא אמון בלבד, ולפיכך חל עליו חוק שעות עבודה ומנוחה.

עורך דין שכיר, אשר תפקידו אינו כרוך במידה מיוחדת של אמון אישי וניתן לפקח על שעות עבודתו, זכאי לתשלום שעות נוספות
עפ"י פסיקת בית הדין הארצי לעבודה, תחולתם של החריגים שבסעיפים 30(א)(5) ו-(6) לחוק שעות עבודה ומנוחה, על עובד באשר הוא, לרבות עורך דין, תלויה בנסיבות המקרה הנדון. עורך דין שכיר, אשר תפקידו אינו כרוך במידה מיוחדת של אמון אישי וניתן לפקח על שעות עבודתו, זכאי לתשלום שעות נוספות.

השעות בהן עובד עומד לרשות המעביד הן שעות עבודה, אף אם המעביד לא מספק לעובד עבודה בחלק מהן
עפ"י פסיקת בית הדין הארצי לעבודה, מסגרת שעות העבודה של העובד היא המחייבת והקובעת את זכויותיו לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, גם אם המעסיק לא סיפק לעובד באותן השעות עבודה מלאה, אלא רק לפי צרכיו.

שעות עבודה של שומר באתר שמירה
עפ"י פסיקת בתי הדין לעבודה, השעות בהן נוכח שומר במקום העבודה הן שעות עבודה. להלן סקירת פסקי דין בנושא.

זמן שהותו של עובד במקום העבודה אינו בהכרח זמן שבו עומד העובד לרשות העבודה ובגינו זכאי לגמול עבודה בשעות נוספות
עפ"י פסיקת בית הדין האזורי לעבודה, אין לראות בשעות שהייתו של שומר באתר שמירה, כשחברו לשהייה באתר שומר, ובהן רשאי הוא לצפות בטלוויזיה ולנום את שנתו, כשעות עבודה רגילות, בגינן זכאי הוא לגמול עבודה בשעות נוספות.

עבודה בשעות נוספות, מעבר למכסה המותרת בהתאם להיתר הכללי, מזכה בתשלום של 150% מערך שעה רגילה
בית הדין האזורי לעבודה קבע, כי ביחס לשעות ההעסקה בשעות נוספות שמעבר למכסה המותרת בהתאם להיתר הכללי, זכאי עובד לפיצוי לפי ערך של 150%, מערך השעה הרגילה.

תשלום עבור עבודה בשעות נוספות לעובד סיעוד
תבנית העסקתם של עובדי סיעוד הינה מורכבת וייחודית וזכתה לפרשנויות שונות בבתי הדין לעבודה.

אופן חישוב תמורה בעד עבודה בשעות נוספות
שושי מועסקת כמזכירה במשרה מלאה במשרד רו"ח. לעתים מבקשת שושי להיעדר מספר שעות במהלך יום העבודה, לצורך סידורים אישיים ומבקשת להשלים את השעות ביום שלמחרת.   מה המשמעות של סידור כזה מבחינת זכותה של שושי לתמורה בעד עבודה בשעות נוספות ביום ההשלמה?

תמורה בגין שעות נוספות בשבת/בחג
מהי התמורה לה זכאי עובד בגין עבודה בשבת/בחג, ומה התמורה לה זכאי עובד בגין עבודה בשעות נוספות בשבת/בחג?

גמול בעד שעות נוספות - משרה חלקית
דוד מועסק במשרה חלקית בסוכנות ביטוח. שעות עבודתו הינן מ-8:00 עד 13:00 בימים א'-ה'. מידי פעם דוד נשאר לעבוד כשעתיים נוספות באותו יום עבודה. כיצד ישולם לו שכר בגין שעות נוספות אלה ?

הסכם בדבר שעות נוספות גלובליות
דני מועסק כסבל בחנות רהיטים ובחוזה העבודה שלו סוכם על שכר חודשי בסך 6,000 ש"ח הכולל תמורה עבור עבודה במשרה מלאה ושעות נוספות בהתאם לדרישת המעביד (שכר הכולל בתוכו תמורה עבור שעות נוספות באופן גלובלי). בפועל, דני מועסק כדבר שבשגרה במספר רב של שעות נוספות. מה הדין במקרה זה?  

יום עבודה מפוצל - זכות לשכר ולשעות נוספות
להלן סקירת פסק דין הדן בשאלה המשפטית, האם עובד העובד בשעות מפוצלות זכאי לגמול כלשהו, שכר או גמול שעות נוספות, בעד השעות שבין שתי תקופות הפיצול במהלך יום עבודה.

חישוב תגמול על שעות נוספות בחול המועד
בסוכנות הביטוח בה מועסקת רעות, חברה פרטית, נהוג לעבוד בחול המועד 6 שעות בלבד. עקב עומס עבודה, בחלק מימי חול המועד עבדה רעות כ-8 שעות בכל יום. רעות מעונינת לדעת, איך יחושב התגמול בגין שעות אלה.

קטגוריה ראשית » שעות עבודה ומנוחה » שעות נוספות פריטים: 21
כל הזכויות שמורות להילה פורת, עו"ד
טל: 072-2570600
סימפלי סמארט בניית אתרים
עמוד הבית מאמרים צור קשר