עמוד הבית
פרופיל משרד
דוגמאות לחוזי עבודה
ימי עיון והשתלמויות
דיני עבודה-המדריך המלא
קישורים
ייעוץ
פורסם בעיתונות
העסקת עובד במשק בית
טפסים דיני עבודה
ספר חוזים והסכמים
צור קשר
חיפוש
קטגוריות
רישום לעדכונים
קוד אבטחה
קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לאמור בו.
כניסת משתמשים
שם משתמש:
סיסמה:
משתמש חדש ?
שכחת סיסמה ?
» משרד התמ"ת
» היתר לפיטורי עובד במילואים - ועדות תעסוקה
» בתי הדין לעבודה
» המוסד לביטוח לאומי
» רשות המיסים
» שירות התעסוקה
קטגוריה ראשית » שעות עבודה ומנוחה פריטים: 19
תשעה באב
מועדי ישראל נקבעו בסעיף 10א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התשי"ח-1948 - שני ימי ראש השנה, יום כיפורים, יום ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח וחג השבועות (סה"כ 8 ימים). כמו כן, הוגדר גם יום העצמאות כיום חג (סה"כ - 9 ימים).

החובה לאפשר הפסקות בעבודה וחובת התשלום בגינן
דני עובד כמנהל חשבונות בהיקף משרה מלאה (כ-43 שעות בשבוע), בחברה המספקת שירותי ניקיון. האם מעסיקו חייב ליתן לדני הפסקה, ואם כן, מה לגבי חובת התשלום בגינה?

בית הדין לעבודה הרשיע בפלילים מעסיק שלא ניהל רישום שעות עבודה של עובדיו
סעיף 25 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, קובע כי באחריות המעביד לנהל פנקס שעות עבודה. עוד קובע הסעיף שלענין שעות עבודה, הרישום בפנקס שעות עבודה יבוצע באופן שוטף ויכלול רישום שעות עבודה בפועל. ב-20 ביוני 2012 ניתנה הכרעת הדין בתיק פלילי 1120-09 מדינת ישראל-משרד התמ"ת נגד גיל בן משה גיא. גיל הואשם שלא ניהל פנקס עבודה בהתאם להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה. מאת: רונן פורת, רו"ח.

מעסיק לא הקפיד על רישום הפרטים הנדרשים בתלוש השכר ונקנס ב-35,750 ₪
לאחרונה אנו עדים למספר מקרים בהם נקנסו מעסיקים על ידי בתי הדין לעבודה בגין ליקויים שנמצאו ברישום תלושי השכר אשר הפיקו, וזאת בהתאם להוראות תיקון 24 לחוק הגנת השכר. מבין פסקי דין הרלוונטיים לעניין נאותות הרישום בתלושי השכר בחרתי לסקור שניים מהם ולהציג את הרקע לפסק הדין, מסקנות מתבקשות וכן המלצות לפעולה. מאת: רונן פורת, רו"ח.

היתר כללי להעבדה של רואה חשבון בשעות נוספות לצורך הכנת דוחות כספיים
ביום 16.8.2011 ניתן היתר כללי להעבדה של רואה חשבון בשעות נוספות לצורך הכנת דוחות כספיים על פי דין. להלן עיקרי ההיתר.

שעות הפסקה בהן העובד אינו עומד לרשות המעביד אינן נחשבות כשעות עבודה
בית הדין האזורי לעבודה פסק, כי שעות הפסקה בהן העובד אינו עומד לרשות המעביד אינן נחשבות כשעות עבודה.

מקור הזכות לתשלום עבור כוננות הוא חוזי כך שהצדדים רשאים לקבוע את תנאי הזכאות ואת היקפה בהסכם, אולם לא ניתן לגרוע מזכויות להן זכאי העובד מכוח משפט העבודה המגן
בית הדין האזורי לעבודה פסק, כי בחישוב השכר עבור כוננות יש להפריד בין שעות העבודה בפועל לבין הזמן בו העובדים לא עובדים בפועל על אף שהם דרוכים ונכונים לענות לקריאות.

אין בדרישת מעביד כי עובד יחתים כרטיס נוכחות במקום שיגיש דיווח ידני, הרעה בתנאי העבודה או פגיעה בזכויותיו של העובד
בית הדין האזורי לעבודה בנצרת פסק, כי המעביד רשאי לדרוש מהעובד להדפיס כרטיס נוכחות ועל העובד לציית להוראה זו שהיא לגיטימית ואינה מהווה הרעה בתנאי העבודה או פגיעה בזכויותיו של העובד.

בית המשפט לתעבורה קבע כי במקרה של נהג שכיר הנוהג מעבר למספר השעות המותר, מן הראוי שהתביעה תעמיד לדין בראש ובראשונה את המעביד
עפ"י פסיקת בית המשפט לתעבורה, במקרה של נהג שכיר הנוהג מעבר למספר השעות המותר בתקנות התעבורה, מן הראוי שהתביעה תעמיד לדין בראש ובראשונה את המעביד.

שעות תורנות, בהן נוכח העובד במקום העבודה, הן שעות עבודה, גם אם העובד לא נקרא לביצוע מטלות במהלכן
עפ"י פסיקת בית הדין הארצי לעבודה, שעות תורנות, בהן נוכח העובד במקום העבודה, מתנתק מביתו ומעמיד את זמנו לרשות מעבידו, הן "שעות עבודה" לכל דבר ועניין, ואין זה משנה אם בחלק מהשעות העובד לא נקרא לבצע איזו שהיא מטלה, משום שלא הייתה כזו.

הסדרים של תשלום עבור כוננות
עפ"י פסיקת בית הדין הארצי לעבודה, הסדרים של תשלום עבור כוננות אינם מעוגנים בחוק ואין הם חלק ממשפט העבודה המגן. הסדרים שכאלה יכולים להיות מעוגנים בהסכמים או הסדרים קיבוציים, בהוראות נוהל הנהוגות אצל מעסיק מסויים או בנוהג הקיים במקום העבודה.

תשלום עבור שעות כוננות מותנה בעמידה לרשות מקום העבודה בזמן הכוננות – ואינו מותנה בהימצאות פיסית במקום העבודה
עפ"י פסיקת בית הדין האזורי לעבודה, אין לשלול את האפשרות שכוננות מסוג מסוים, גם אם היא מתרחשת מחוץ לחצרי המעביד, תחשב כזמן שבו העובד העמיד עצמו לרשות העבודה, לענין הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951.


עבודה ביום הפנוי - שעות נוספות?
שחר עובד במשרד יועצי מס 5 ימים בשבוע, שמונה וחצי שעות כל יום, באופן קבוע. בשבוע מסוים היה שחר בחופשה במשך 3 ימים והגיע לעבודה ביום שישי, עפ"י דרישת מעסיקו, על מנת להשלים את משימותיו בעבודה. לטענת מעסיקו, שחר זכאי לתשלום שעות רגילות בגין העבודה ביום שישי כיוון שבאותו שבוע היה בחופש 3 ימים, ולפיכך לא השלים עד אותו יום שישי 43 שעות עבודה רגילות. האם צודק המעסיק בטענתו?

עבודה בלילה והתשלום בעדה
אורי מועסק בחברה פרטית, שלא חל על עובדיה הסכם קיבוצי או צו הרחבה כלשהו, כל יום בין השעות 21:00-24:00. האם עבודתו נחשבת כעבודת לילה, ומה המשמעות של סיווג שכזה?


תחולת חוק שעות עבודה ומנוחה על מנהלים, מישרות אמון ועובדים שעובדים מחוץ לחצרי המעביד
באירגונים רבים מוגדרים עובדים כעובדים במישרות ניהול ו/או כעובדים במשרות אמון. כמו כן, נפוצה העסקה של עובדים בעבודות שמתבצעות מחוץ לחצרי המעסיק. בהקשר זה עולה שאלת תחולת חוק שעות עבודה ומנוחה על עובדים אלה, בעיקר בכל הקשור לזכאותם לתשלום עבור שעות נוספות/שעות עבודה במנוחה שבועית, באשר לעצם האפשרות להעסקתם במנוחה השבועית ובכל הקשור לחובה לנהל עבורם רישום מפורט של שעות עבודה (בהתאם לחוק הגנת השכר). להלן מספר הבהרות בסוגיה זו.

האם זמן נסיעה לעבודה נחשב כשעות עבודה
ג'ני, העובדת במשרד רו"ח בראשון לציון כרואת חשבון, התבקשה על ידי מעסיקה להתייצב לעבודה אצל לקוחות המשרד בבאר שבע ובאילת לצורך הכנת דו"חות מיוחדים (באופן חריג).   ג'ני סבורה כי יש להחשיב לה את זמן הנסיעה למשרדי הלקוחות בדרום כשעות עבודה או כשעות נוספות. האם יש בסיס לטענתה?


קטגוריה ראשית » שעות עבודה ומנוחה פריטים: 19
כל הזכויות שמורות להילה פורת, עו"ד
טל: 072-2570600
סימפלי סמארט בניית אתרים
עמוד הבית מאמרים צור קשר