שעת הנקה לעובדת שילדה תאומים
קטגוריה ראשית » עבודת נשים » שעת הנקה » שעת הנקה לעובדת שילדה תאומים

שעת הנקה לעובדת שילדה תאומים

מיכל ילדה תאומים ושוהה כעת בחופשת לידה. בתום החופשה, אמורה מיכל לחזור לעבודתה, ומעסיקה מבקש לברר את זכותה ל"שעת הנקה". האם יש שינוי בהיקף הזכות עקב העובדה שילדה תאומים?
 
הילה פורת, עו"ד, משיבה:
סעיף 7(ג)(3) לחוק עבודת נשים, תשי"ד-1954, קובע כי עובדת רשאית להיעדר מעבודתה שעה אחת ביום, ללא ניכוי משכרה, בתנאים הבאים:
1. היא מועסקת במשרה מלאה, כנהוג במקום העבודה של העובדת או שהיא מועסקת במשרה שהיקפה 174 שעות בחודש לפחות, לפי הנמוך.
2. מדובר בתקופה שמתום חופשת הלידה עפ"י החוק עד תום 4 חודשים מאותו יום.
 
אין בחוק דין שונה לעובדת שילדה תאומים.
 
בהקשר זה חשוב לזכור כי עובדת שילדה בלידה אחת יותר מילד אחד, זכאית להאריך את חופשת הלידה בשלושה שבועות נוספים, מעבר לחופשת הלידה הרגילה.
 
במקרה זה, זכותה של מיכל ל"שעת הנקה" תתחיל ותסתיים שלושה שבועות מאוחר יותר מזכותה במקרה בו היתה יולדת ילד אחד בלבד.
 
לעניין זה יש להדגיש כי כאשר עובדת מנצלת את זכותה לחופשה ללא תשלום לאחר חופשת הלידה (על פי חוק או בהתאם להסכמת מעסיקה), יש לבחון את עצם הזכאות ל"שעת הנקה". זאת מכיוון שהזכות ל"שעת הנקה" מתחילה בתום חופשת הלידה עצמה, ומסתיימת 4 חודשים לאחר מכן.
עובדת שלא עבדה בתקופה זו, ולמעשה חוזרת לעבודה לאחר למעלה מ-4 חודשים מיום שנסתיימה חופשת הלידה שלה, מפסידה את הזכות ל"שעת הנקה". עובדת שחזרה לעבודה לאחר פחות מ-4 חודשים מיום שנסתיימה חופשת הלידה שלה, תהיה זכאית ל"שעת הנקה" ממועד חזרתה לעבודה ועד תום 4 חודשים מתום חופשת הלידה.

הדף עודכן בתאריך 20.04.2017

עולם העבודה - דיני עבודה
דוא"ל: sec@hilaporat.co.il
http://hilaporat.co.il/