מספר שעות עבודה בחנוכה
קטגוריה ראשית » שעות עבודה ומנוחה » עבודה במנוחה שבועית/ חג / שבתון » מספר שעות עבודה בחנוכה

מספר שעות עבודה בחנוכה

דן עובד במשרד רו"ח כמנהל חשבונות, במשרה מלאה, ומקבל שכר על בסיס חודשי. האם בימי חנוכה זכאי דן לעבוד מספר שעות מופחת ביום או שלא לעבוד כלל (כיום חג), ולקבל שכר כאילו עבד?
 
הילה פורת, עו"ד, משיבה:
ימי החג בישראל, לגבי יהודים, הם: שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח וחג השבועות. כמו כן, נקבע יום העצמאות כיום חג המדינה.
 
עפ"י החוק, ימי חנוכה לא נחשבים כימי חג, ולפיכך מדובר בימי עבודה רגילים. יחד עם זאת, יש לבדוק בכל מקום עבודה ספציפי האם חל הסכם קיבוצי ענפי/מיוחד, צו הרחבה ענפי, הסכם עבודה אישי או נוהג, הקובעים זכות עודפת בהקשר לחנוכה.

הדף עודכן בתאריך 03.12.2017

עולם העבודה - דיני עבודה
דוא"ל: sec@hilaporat.co.il
http://hilaporat.co.il/