עמוד הבית
פרופיל משרד
דוגמאות לחוזי עבודה
ימי עיון והשתלמויות
דיני עבודה-המדריך המלא
קישורים
ייעוץ
פורסם בעיתונות
העסקת עובד במשק בית
טפסים דיני עבודה
ספר חוזים והסכמים
צור קשר
חיפוש
קטגוריות
רישום לעדכונים
קוד אבטחה
קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לאמור בו.
כניסת משתמשים
שם משתמש:
סיסמה:
משתמש חדש ?
שכחת סיסמה ?
» משרד התמ"ת
» היתר לפיטורי עובד במילואים - ועדות תעסוקה
» בתי הדין לעבודה
» המוסד לביטוח לאומי
» רשות המיסים
» שירות התעסוקה
קטגוריה ראשית » שכר עבודה והלנה » ניכויים משכר עבודה » אפשרות לניכוי משכר עבודה

אפשרות לניכוי משכר עבודה

סעיף 25 לחוק הגנת השכר, קובע כי ניתן לנכות משכר עבודה את הפריטים המנויים להלן ואותם בלבד:
1.   סכום שחובה לנכותו או שמותר לנכותו על פי חיקוק.
2.   תרומות שהעובד הסכים בכתב כי ינוכו.
3.   דמי חבר בארגון עובדים שהעובד חבר בו, שיש לנכותם מן השכר על פי הסכם קיבוצי או חוזה עבודה או שהעובד הסכים בכתב כי ינוכו, והתשלומים הרגילים לוועד העובדים במפעל.
4.   תוספת לדמי החבר שמותר לנכותם עפ"י סעיף (3) הנ"ל המיועדת למימון פעילות מפלגתית, זולת אם הודיע העובד למעסיקו בכתב על התנגדותו לתשלום התוספת.
5.   דמי טיפול מקצועי ארגוני לטובת הארגון היציג, שיש לנכותם עפ"י הסכם קיבוצי או חוזה עבודה משכרו של עובד שאיננו חבר בשום ארגון עובדים, או שהעובד הסכים בכתב לניכוי כאמור. שר העבודה קבע בתקנות מקסימום דמי טיפול מקצועי ארגוני שמותר לנכות על פי פיסקה זו.
6.   סכום שהוטל כקנס משמעת בהתאם להסכם קיבוצי או עפ"י חיקוק.
7.   תשלומים שוטפים לקופת גמל, ובלבד שתשלומים כאמור לקופת גמל שהעובד בלבד חייב לשלם לה לא ינוכו משכרו של העובד אם הוא הודיע למעסיקו בכתב על התנגדותו לתשלומם.
8.   חוב על פי התחייבות בכתב מהעובד למעסיק, בתנאי שלא ינוכה על חשבון חוב כאמור יותר מרבע שכר העבודה.
9.   מקדמות על חשבון שכר עבודה, אם אין המקדמות עולות על שכר עבודה בעד שלושה חודשים. אם עולות- חלות על היתרה הוראות סעיף 8 הנ"ל.
10. חדל העובד לעבוד אצל המעסיק - רשאי המעסיק לנכות משכרו האחרון של  העובד כל יתרה של חוב שהעובד חייב לו, לרבות מקדמות.
 
סעיף 26 לחוק הגנת השכר קובע, כי סכום שנוכה בהתאם לסעיף 25 יעבירו המעסיק למי שלו מיועד הסכום תוך 30 יום מהיום שבו רואים כמולן את השכר שממנו נוכה, זולת אם נקבעה דרך אחרת.
 
העובר על הוראות סעיף זה צפוי למאסר שנתיים או קנס בשיעור פי שישה מן הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (נכון
ל-9/2015 – 1,356,000 ₪ = 226,000
X 6 ₪).
 
נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה על הוראות הסעיף בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו. המפר הוראה זו דינו קנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין (נכון ל-9/2015 - 226,000 ₪).
 
אם נעברה עבירה כאמור, בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו הנ"ל, אלא אם כן הוכיח שעשה כל שניתן כדי למנוע את העבירה.
 
לענין זה נושא משרה בתאגיד הנו מנהל פעיל, שותף, למעט שותף מוגבל, או בעל תפקיד אחר האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.

הדף עודכן בתאריך 14.10.2015

הדפסה  
 שלח לחבר
כל הזכויות שמורות להילה פורת, עו"ד
טל: 072-2570600
סימפלי סמארט בניית אתרים
עמוד הבית מאמרים צור קשר