עמוד הבית
פרופיל משרד
דוגמאות לחוזי עבודה
ימי עיון והשתלמויות
דיני עבודה-המדריך המלא
קישורים
ייעוץ
פורסם בעיתונות
העסקת עובד במשק בית
טפסים דיני עבודה
ספר חוזים והסכמים
צור קשר
חיפוש
קטגוריות
רישום לעדכונים
קוד אבטחה
קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לאמור בו.
כניסת משתמשים
שם משתמש:
סיסמה:
משתמש חדש ?
שכחת סיסמה ?
» משרד התמ"ת
» היתר לפיטורי עובד במילואים - ועדות תעסוקה
» בתי הדין לעבודה
» המוסד לביטוח לאומי
» רשות המיסים
» שירות התעסוקה
קטגוריה ראשית » שעות עבודה ומנוחה » שעות נוספות » אופן חישוב תמורה בעד עבודה בשעות נוספות

אופן חישוב תמורה בעד עבודה בשעות נוספות

שושי מועסקת כמזכירה במשרה מלאה במשרד רו"ח. לעתים מבקשת שושי להיעדר מספר שעות במהלך יום העבודה, לצורך סידורים אישיים ומבקשת להשלים את השעות ביום שלמחרת.
 
מה המשמעות של סידור כזה מבחינת זכותה של שושי לתמורה בעד עבודה בשעות נוספות ביום ההשלמה?
 
תשובה
חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951 (להלן: "החוק"), קובע כי בגין השעתיים הנוספות הראשונות יש לשלם לעובד 125% בגין כל שעה, ועל השעה הנוספת השלישית ואילך - 150% בגין כל שעה.
 
יצוין כי במקרה בו נקבעה בהסכם קיבוצי/צו הרחבה ענפי, הסכם קיבוצי מיוחד, חוזה עבודה אישי או נוהג במקום עבודה תמורה גבוהה יותר בגין עבודה בשעות נוספות, יש לשלם לעובד את התמורה הגבוהה יותר.
 
שעות נוספות נבדקות קודם כל ברמה היומית, אח"כ ברמה השבועית ואינן נבדקות ברמה החודשית.
 
בדיקה יומית
·        יש לבדוק את מספר השעות שעבד העובד ביום ספציפי - במקרה בו עבד העובד מעל 8 שעות עבודה ביום (לא כולל הפסקה) במקום עבודה בו עובדים 6 ימים בשבוע, או במקרה בו עבד העובד מעל 9 שעות עבודה ביום (לא כולל הפסקה) במקום עבודה בו עובדים 5 ימים בשבוע, הרי ששעות עבודה אלה (מעל ל-8 או 9 שעות לפי הענין) נחשבות כשעות נוספות. לענין זה ראה ע"א (ארצי) 188/06 סמי בוג'ו נ' קל בנין בע"מ, פורסם בנבו מיום 28/11/2010 וכן ע"א (ארצי) 233/06 א.נ. נתניה בע"מ נ' לב טרנרידר, פורסם בנבו מיום 16/12/07.
·        בגין השעתיים הנוספות הראשונות באותו יום יש לשלם לעובד 125% בגין כל שעה, ועל השעה הנוספת השלישית והלאה - 150% בגין כל שעה.
·        אם העובד מבקש לצאת שעתיים מוקדם יותר ביום מסוים ולהשלימן ביום אחר, באופן שביום ההשלמה יעבוד שעתיים שעות נוספות - יש לקזז שעתיים בתעריף 100% ולשלם בעד שתי שעות נוספות 125%.
 
בדיקה שבועית – בנוסף לבדיקה היומית
·        במקרה בו עבד העובד מעל 43 שעות רגילות בשבוע (לא כולל הפסקות ולא כולל את השעות הנוספות ברמה היומית), הרי ששעות העבודה שמעל 43 השעות הרגילות נחשבות כשעות נוספות (דהיינו - השעות ה-44 ו-45 יהיו בתעריף 125% והשעות ה-46 ואילך יהיו בתעריף 150%).
·        עבודה ביום הפנוי – במקרה בו עובד בא לעבודה ביום הפנוי, אזי אם באותו שבוע העובד טרם השלים 43 שעות עבודה רגילות, אזי השעות שיעבוד ביום הפנוי יחשבו כשעות בתעריף 100% עד שתושלם המכסה השבועית (ל-43 שעות) ומעבר לכך יהיה מדובר בשעות נוספות (דהיינו – השעות ה-44 ו-45 יהיו בתעריף 125% והשעות ה-46 ואילך יהיו בתעריף 150%). ובמקרה בו באותו שבוע העובד השלים כבר 43 שעות רגילות, אזי השעות שיעבוד ביום הפנוי ייחשבו כולן כשעות נוספות והתמורה בגינן תחושב כמפורט לעיל. לענין זה ראה ע"ע (ארצי) 188/06 סמי בוג'ו נ' קל בנין בע"מ, פורסם בנבו מיום 28/10/2010.
 
שבוע עבודה מקוצר (5 ימים) במגזר העסקי (בין היתר: תעשיה, מלאכה, שמירה ואבטחה, קבלני ניקיון ואחזקה), בו נקבע כי - בעבור עבודה ביום הפנוי ישולם לעובד שכר של שעות נוספות, ואולם עבודה בשעות נוספות ביום הפנוי תחשב כך רק אם עבד העובד במשך אותו שבוע 45* שעות עבודה רגילות. 
יחד עם זאת, לצורך סעיף זה, נקבע בצו כי הכוונה היא ל-45* שעות עבודה בשבוע אשר בהן עבד העובד בפועל או נעדר, אך היה זכאי לתשלום בעבור היעדרותו.
 
לפיכך, ימי חג / מחלה / חופשה המזכים את העובד בתשלום בעבור היעדרותו במקומות עבודה עליהם חל צו ההרחבה בדבר הנהגת שבוע עבודה מקוצר (5 ימים) במגזר העסקי, יחשבו כימי עבודה לצורך חישוב 45* שעות עבודה שבועיות.
 
הערה
*    מיום 1.7.2000 קוצר שבוע העבודה ל-43 שעות, על פי צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה שנחתם ביום 7.6.2000.
 
יש להדגיש כי על מנת שהעובד יהיה זכאי לגמול בגין שעות עבודה נוספות עליו לקבל אישור ממעסיקו לעבוד אותן. לא נדרש עובד לעבוד שעות נוספות, לא יהיה זכאי לתשלום בגינן אף אם עבד אותן למעשה (תב"ע ח"י לו/3-3 פד"ע ה ע"ח), ובוודאי שזהו הדין אם עבד את השעות הנוספות בניגוד לאיסור מעסיקו.
 
 

הדף עודכן בתאריך 14.10.2015

הדפסה  
 שלח לחבר
כל הזכויות שמורות להילה פורת, עו"ד
טל: 072-2570600
סימפלי סמארט בניית אתרים
עמוד הבית מאמרים צור קשר