עמוד הבית
פרופיל משרד
דוגמאות לחוזי עבודה
ימי עיון והשתלמויות
דיני עבודה-המדריך המלא
קישורים
ייעוץ
פורסם בעיתונות
העסקת עובד במשק בית
טפסים דיני עבודה
ספר חוזים והסכמים
צור קשר
חיפוש
קטגוריות
רישום לעדכונים
קוד אבטחה
קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לאמור בו.
כניסת משתמשים
שם משתמש:
סיסמה:
משתמש חדש ?
שכחת סיסמה ?
» משרד התמ"ת
» היתר לפיטורי עובד במילואים - ועדות תעסוקה
» בתי הדין לעבודה
» המוסד לביטוח לאומי
» רשות המיסים
» שירות התעסוקה
קטגוריה ראשית » פיטורים והתפטרות » נסיבות המאפשרות שלילת/הפחתת פיצויי פיטורים / שכר עבודה / דמי הבראה / פדיון חופשה / הודעה מוקדמת / תמורתה הכספית ונטל ההוכחה

נסיבות המאפשרות שלילת/הפחתת פיצויי פיטורים / שכר עבודה / דמי הבראה / פדיון חופשה / הודעה מוקדמת / תמורתה הכספית ונטל ההוכחה

פיצויי פיטורים
סעיף 1 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק") קובע כי עובד שהשלים שנת עבודה ופוטר, זכאי לפיצויי פיטורים. האפשרות לפטר עובד תוך שלילה (מלאה או חלקית) של פיצויי הפיטורים, מוסדרת בהוראותיהם של סעיפים 16 ו-17 לחוק. הוראותיו של סעיף 16 לחוק מסדירות את סמכותו של המעסיק, אשר נתונה לביקורתו של בית הדין, מכוח הסכם קיבוצי ואילו  הוראותיו של סעיף 17 לחוק מסדירות פיטורים ללא פיצויים מכוח פסק דין. 
 
להלן הוראות החוק (ההדגשות אינן במקור):
סעיף 16 לחוק קובע כי:"לא יהיה עובד זכאי לפיצויים או יהיה זכאי לפיצויים חלקיים בלבד, הכל לפי הענין, אם פוטר בנסיבות, שעל פי הסכם קיבוצי החל על המעסיק והעובד – ובאין הסכם כזה, על פי ההסכם הקיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של העובדים באותו ענף – מצדיקות פיטורים ללא פיצויים או בפיצויים חלקיים בלבד".
 
סעיף 17 לחוק קובע כי: "בענף העבודה שאין בו הסכם קיבוצי, רשאי בית הדין האזורי לעבודה לקבוע שפיטוריו של עובד היו בנסיבות המצדיקות פיטורים ללא פיצויים או בפיצויים חלקיים שיקבע; בדונו בענין זה יונחה בית הדין האזורי לעבודה על פי הכללים שבהסכם הקיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של עובדים".
הערה
לענין ההסכם הקיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של עובדים, המדובר בתקנון העבודה בתעשייה. להלן נוסח סעיף 53 לתקנון:
"עשה עובד אחת מאלו:
א. הפר משמעת באופן חמור;
ב. גרם להכאות במפעל שתוצאותיהן חמורות;
ג. גנב, מעל או חיבל במהלך התקין של העבודה;
ד. קלקל חומרים, מכשירים או מכונות במזיד;
ה. בזבז חומרים בזדון;
ו. מסר סודות המפעל.
ז. עישן במפעל או בחלק ממנו בו העישון קשור בסכנה והודע על כך לעובדים;
ח. עבד במקום אחר ללא קבלת רשות מאת ההנהלה ויש בכך משום גרימת נזק למפעל;
ט. עבד במקום אחר בתקופה בה נעדר מהעבודה מחמת מחלה או תאונה;
י. עבר עבירה פלילית חמורה.
יהיה צפוי:
א. להפסקת עבודה זמנית ממושכת ללא תשלום;
ב. לפיטורים ללא הודעה מוקדמת ו/או שלילה חלקית של פיצויי פיטורים;
ג. לפיטורים ללא הודעה מוקדמת וללא פיצויי פיטורים."
להלן סקירה של פסקי דין בהם נידונו בהרחבה הנסיבות המצדיקות שלילת/הפחתת פיצויי פיטורים והשיקולים המנחים
יצוין כי אין המדובר ברשימה סגורה וכי בתי הדין לעבודה שוקלים כל מקרה לגופו, עפ"י מכלול נסיבותיו. עם זאת יוער כי הקו המנחה את בתי הדין לעבודה הוא כי הפיטורים כשלעצמם מהווים כלי ענישה ועל כן שלילת פיצויי פיטורים ו/או שלילת הודעה מוקדמת ייעשו במשורה ובמקרים חריגים.
 
1.      גניבה ממעסיק
1.1   בע"ע 300075/96, ע"ע 300080/96 אבלין (מימון) אליה נ. קליין בן ציון (ניתן ביום 2.7.01), נקבע כי, ככלל, גניבה ממעסיק נחשבת כעבירה חמורה הפוגעת ביחסי האמון המיוחדים הנובעים ממערכת יחסי העבודה ויש לראותה בחומרה יתרה. יחד עם זאת, כאשר בית הדין דן בסנקציה המתבקשת בגין הגניבה, נבחנות כלל נסיבות המקרה, ובין היתר ניתן משקל לכך שהפיטורים, כשלעצמם, הם עונש חמור.
 
כך למשל, בע"ב 914202/99 חלואה שלמה נ. תנובה (ניתן ביום 27.5.04), נשללו באופן חלקי בלבד פיצויי פיטורים מעובד שמעל בכספי המעסיק, כיון שנמצא ששלילה מלאה גררה פגיעה בזכויות הפנסיה של העובד.
 
מאידך, בע"ב 1933/00 ג'ריס דוחא נ. מוסך דני גלס בע"מ (ניתן ביום 25.7.04), נפסק כי גניבה של מוצרים בעלי ערך גבוה, שווי ערך לשכר של למעלה משנת עבודה של העובד, מצדיקה שלילה מוחלטת של פיצויי הפיטורים.
1.2   בדמ"ש 5808/09 גולדמן ראובן נ' קסם מילניום בע"מ (להלן: "פרשת קסם מילניום", ניתן ביום 26.7.11, בפני כב' השופט ד"ר לובוצקי), בית הדין קבע כי טענת גניבה מהווה פגיעה קשה בשמו הטוב של אדם ומשכך קיים צורך בראיות חזקות ואין די בנסיבות מחשידות. באותו מקרה נקבע כי מאחר ולא עלה בידי המעסיק לבסס ברמת ההוכחה הנדרשת את טענתו בדבר גניבה, העובד זכאי לפיצויי פיטורים.
1.3   בתע"א 10227/09 גדניאן מרדכי נ' עיזבון המנוח בוקרה חיים ז"ל (ניתן ביום 12.3.12), בו טען המעסיק כי העובד גנב כספים מקופתו, קבע בית הדין כי מדובר בטענה חמורה של ביצוע מעשה פלילי ועל המעסיק מוטל נטל הוכחה מוגבר, העולה על נטל ההוכחה הנדרש במשפט אזרחי רגיל, ומאחר והמעסיק לא עמד בנטל זה, העובד זכאי לפיצויי פיטורים.
 
2.      היעדרות מעבודה ללא אישור
2.1   במקרים אלו השאלה אם התנהגות מסויימת מצדיקה פיטורים מידיים תוך שלילת פיצויי פיטורים, היא ביסודה שאלה של מידה ודרגה הנתונה להערכתו של בית הדין לעבודה.
2.2   בדב"ע נז/93-3 אליק בביוף נ' נפתלי גפן (ניתן ביום 2.6.97), נפסק כי יציאה לחופשה ללא תשלום לתקופה ממושכת, ביוזמת העובד, חרף התנגדות המעסיק, שהזהיר את העובד שלא יקבלו לעבודה עם שובו, מהווה הפרת משמעת חמורה המצדיקה שלילת פיצויי הפיטורים.
 
בדב"ע לח/98-3 שרה שנטל נ' וינטראוב מהנדסים בע"מ (ניתן ביום 11.1.79), נפסק כי היעדרות ממושכת מן העבודה, אפילו לצורך טיפול בבן משפחה חולה, ללא כל תיאום עם המעסיק ותוך אדישות מוחלטת והתעלמות מהחובות כלפיו והנזקים העשויים להיגרם לו, יש בה משום הפרת משמעת חמורה המצדיקה שלילה חלקית של פיצויי הפיטורים. בנוסף, בתב"ע 7314/01 ראובן גאולה נ. א. חיון הובלות (1990) בע"מ (ניתן ביום 5.2.02), נפסק כי היעדרויות של עובדת מעבודתה בניגוד למוסכם, ובלא שהשיבה לפניות מעסיקה, הן הפרות משמעת חמורות שיש בהן כדי להביא לשלילת פיצויי פיטורין לפי שיקול דעת בית הדין.
2.3   מאידך, בדב"ע לה/120-3 ירדנה פרג' נ' י' קרייזלר מכון להנהלת חשבונות בע"מ (ניתן ביום 2.6.76), נפסק כי במקרה בו עובדת בכירה לא חזרה לעבודתה בתום החופשה ללא תשלום אשר אושרה לה, יש בהתנהגותה משום הפרת משמעת, אך לא הפרת משמעת חמורה. לפיכך, בית הדין קבע כי המקרה דנן אינו מצדיק, בנוסף על הפיטורים שהם "עונש" בפני עצמו, שלילת פיצויי פיטורים.
 
3.      אלימות במקום העבודה
3.1   בע"ע 199/99 אליהו תורג'מן נ. אריק חביב (להלן: "פרשת אליהו תורג'מן" ניתן ביום 6.7.00, ע'י מותב בהרכב כב' הנשיא ס' אדלר, כב' השופט י' אליאסוף, כב' השופטת נ' ארד ונציגי הציבור מר זבדי ומר סטויצקי), נידון מקרה של עובד שהטיל אימה מילולית על העובדים האחרים במפעל, לרבות שימוש בצעקות, קללות וביטויים גזעניים, ואף התקיף את מעסיקו. בית הדין לעבודה קבע כי לאור ההתנהגויות הנ"ל, יש מקום להפחית את פיצויי הפיטורים של העובד.
 
כמו כן, בע"ב 7754/01 אלי אדר נ. זיג זג שירותי דיוור בע"מ (ניתן ביום 2.12.04), נפסק כי עובד שפוטר בשל אירוע בו קילל וגידף לקוח מרכזי של המעסיק אינו זכאי לפיצויי פיטורים. בית הדין פסק כי התנהגות כזו באה בגדרה של חבלה במהלך התקין של העבודה, במיוחד שדובר בעובד שהוא מנהל סניף, האמור לשמש דוגמא לעובדים הכפופים לו (יוער, כי העובד ערער על פסק הדין הנ"ל לבית הדין הארצי וערעורו נדחה: ע"ע 122/05 אלי אדר נ' זיג זג שרותי דיוור בע"מ, ניתן ביום 9.5.05).
3.2   מאידך, בע"ע 300018/98 א.ו.ב.א מהנדסים בע"מ נ. אלון נוי (ניתן ביום 15.1.02), נפסק כי אמנם המעסיק זכאי לפטר עובד בגלל אופיו הנוח לכעוס והרמות קול, אולם אין בהפרות משמעת אלו כדי לשלול פיצויי פיטורים ותמורת הודעה המוקדמת מהעובד, משהפיטורים כשלעצמם, אף תוך כדי תשלום פיצויי פיטורים, הם עונש.
 
4.      מעילה באמון המעסיק
4.1   מעילה באמונו של המעסיק יכולה להיחשב כעבירת משמעת חמורה הפוגעת באושיות יחסי העבודה.
4.2   בבש"א 2250/01 (בתיק עיקרי ע"ב 3016/01) אבי גורי נ. עיריית רמלה (ניתן ביום 15.5.01), נקבע כי גלישה באינטרנט שלא לצרכי עבודה מהווה עבירת משמעת מובהקת. בית הדין קבע כי גלישה באינטרנט לצרכים פרטיים מהווה שימוש במשאבי המעסיק שלא לצרכי עבודה. כמו כן, מקבל העובד שכר בעבור שעות בהן אינו מבצע את עבודתו (נקבע במסגרת הליך של צו מניעה).
4.3   בע"ע 1468/02 אמונה תנועת האישה הדתית נ. סוזי ישראלי (ניתן ביום 13.4.04), נפסק כי החתמת כרטיס נוכחות על ידי עובד אחר הינה מעילה באמון המצדיקה פיטורים, משאין עובד רשאי לעשות דין לעצמו ולבקש מאחר לחתום בשמו. במקרה הנ"ל לא ביקש המעסיק לשלול את פיצויי הפיטורים של העובדת אך לא מן הנמנע כי בית הדין היה מוצא לנכון לשלול/להפחית את פיצויי הפיטורים משקבע כי החתמת כרטיס ע"י עובד אחר מהווה כאמור, מעילה באמון.
4.4   בתע"א 1504/10 סאיב קדח נ' ספרינט מוטורס בע"מ (ניתן ביום 1.1.12), העובד פוטר בשל כך שמעסיקתו ייחסה לו שיתוף פעולה עם אדם בגניבת סולר ממעסיקתו של אותו אדם, שהיא לקוחה חשובה של המעסיקה. בית הדין קבע כי הוכח ברמה גבוהה מאד של סבירות, כי העובד שיתף פעולה עם האדם בגניבה מהלקוחה החשובה, בזדון, ופעל כדי להסתיר זאת ממעסיקתו וכי העובד היה יכול לצפות שמעשיו יגרמו לנזק ממשי למעסיקתו. לפיכך שלל בית הדין את זכאות העובד לפיצויי פיטורים במלואה.
4.5   בתע"א 5744/07, 5745/07 בר דותן נ' תה ויסוצקי ישראל בע"מ (ניתן ביום 14.10.2013), נדון עניינו של עובד אשר הועסק כאיש מכירות. החברה יצאה במבצע ללקוחותיה בשוק המקצועי, במסגרתו החליטה על הענקת מתנות לבתי העסק. לטענת החברה, העובד נטל לעצמו מתנות שנועדו למספר לקוחות ולפיכך העובד פוטר מעבודתו. החברה טענה כי נוכח נסיבות הפיטורים העובד אינו זכאי לפיצויי פיטורים ולחלף הודעה מוקדמת. בית הדין קבע כי יש מקום לשלול את מלוא פיצויי הפיטורים וכן תשלום בעבור הודעה מוקדמת, שכן מדובר בשורה של עברות חמורות הכרוכות במעילה באמון מצד העובד וניצול לרעה של המעמד שניתן לו כאיש מכירות הנהנה ממידה רבה של חירות במסגרת עבודתו. כמו כן עולה מן הראיות כי מעשיו המפרים של העובד חזרו ונשנו לאורך תקופה כאשר העובד אף ניסה לטשטש את מעשיו באמצעות עריכת מסמכים שאינם תואמים את המציאות, תוך שהוא מקל ראש בנזקים שעלולים להיגרם לחברה גם מן הרישום הכוזב.
4.6   בתע"א 10704/09 אנה אפשטייין נ' דונה ויקטוריה בע"מ (ניתן ביום 27.11.12), בית הדין קבע כי יש לשלול 70% מפיצויי הפיטורים של עובדת אשר קיבלה מהמעסיקה כספים במרמה, באופן שדיווחה על שעות עבודה אותן לא עשתה לצורך קבלת שכר שלא הגיע לה, וכי עשתה כן שלא באופן חד פעמי. בית הדין לקח בחשבון כי יש חומרה מיוחדת בביצוע הפרת המשמעת על ידי מי שמונתה כמנהלת החנות, וככזו ניתן בה אמון מיוחד, לרבות לצורך אחריות על עובדות נוספות.
 
5.      הפרת נהלי עבודה וחובת נאמנות ואמון
5.1   בע"ב 4106/05 אירנה שייקביץ נ' ממשלת ארצות הברית (ניתן ביום 25.1.10), נקבע כי החלטתה של המעסיקה, ממשלת ארצות הברית, לפטר את העובדת, על רקע העברת מידע מתוך השגרירות בנוגע למסורבי ויזה לגורם חיצוני לשגרירות עמו היתה בקשרי ידידות, מבלי שקיבלה אישור לכך, תוך שלילת זכותה של העובדת לפיצויי פיטורים ולדמי הודעה מוקדמת במלואם, היתה מוצדקת, וזאת לאחר שקילת כל השיקולים לחומרה ולקולא בעניינה של העובדת. עוד נקבע כי העובדת, אשר עבדה בתפקיד רגיש בשגרירות של מדינה זרה בישראל, חבה כלפי מעסיקתה חובת נאמנות ואמון מוגברת ובמעשיה החמורים, הפרה את תנאי העסקתה, את נהלי העבודה בהם היתה מחויבת לדבוק ולהם היתה מודעת היטב, נתנה פרשנות משלה לאותם נהלים ונטלה לעצמה סמכות-לא-לה להפר את הנהלים בהתאם לשיקול דעתה ובעשותה כן, העמידה את ממשלת ארצות הברית בסיכונים ביטחוניים ופליליים פוטנציאליים (על פסק דין זה הוגש ערעור לבית הדין הארצי, ע"ע 152-10, שנדחה בהסכמת הצדדים על פי המלצת בית הדין).
5.2   בס"ע 13693-07-11 בית אור אחד שירותים סיעודיים בע"מ נ' סימה ארז (בפני כב' השופטת ד"ר א' גילצר-כץ, מיום 14.3.2013), דן בית הדין האזורי לעבודה בתביעה ותביעה שכנגד בעניינה של אחות אשר ביקשה מהמעסיק מהיום להיום שלא לשבצה למשמרת השבוע הקרוב ולאחר מכן התנערה ממעשיה בהוצאת תעודת מחלה רטרואקטיבית. יחד עם זאת, הלכה למעשה ביקשה מאוחר יותר להשתבץ.
        בית הדין קבע כי העובדת פוטרה מעבודתה בנסיבות הפרת משמעת חמורה והעמיד את פיצויי הפיטורין המגיעים לה על שיעור של 50%.
        עוד קבע בית הדין כי עסקינן באחות מקצועית אשר לה אחריות כבדה כלפי חולים סיעודיים חסרי ישע, אשר נהגה בזלזול ובחוסר אחריות כלפי החולים, עת ביקשה שלא ישבצוה. לעובד ולמעסיק קיימת חובה הדדית לנהוג אחד כלפי השני באחריות ולא לפגוע בשמו הטוב של הצד שכנגד. מחלקה סיעודית הנותרת בחסר של כוח אדם, נפגע שמה הטוב, כפי שקרה במקרה זה. בית הדין קבע כי נגרם נזק ישיר למעסיק, בסך של 7,130 ₪ וחייב את העובדת לשלמו למעסיק.
השיקולים שיש להביא בחשבון בעת שלילת/הפחתת פיצויי פיטורים
בע"ע 659/09 טוליפ תעשיות הנדסה בע"מ נ' אלכסנדר פסחוביץ (להלן: "פרשת טוליפ תעשיות", ניתן ביום 17.12.09) נקבע כי: "כאשר מועלית על ידי המעסיק טענה בדבר שלילת פיצויי פיטורים מן העובד, או הפחתתם, יקח בית הדין בחשבון שיקוליו את מכלול נסיבות יחסי העבודה בין הצדדים, ולא רק את מעשיו של העובד, אשר לטענת מעסיקו מהווים עילה לשלילת פיצויי הפיטורים". (ההדגשות אינן במקור).
 
בפרשת טוליפ תעשיות נקבע עוד כי במסגרת השיקולים יש לשקול שיקולים לחומרה ושיקולים לקולא:
א.     השיקולים שיש לשלול לחומרה בהפעלת הסנקציה של שלילת פיצויי פיטורים הם: חומרת המעשים בגינם פוטר העובד; הנזק שנגרם למעסיק או שעלול היה להיגרם לו עקב כך, היקפו והשלכותיו; משך הזמן ומספר הפעמים שביצע העובד את מעשיו החמורים; תקופת עבודתו של העובד, מעמדו ותפקידו ומידת האמון הנובעת הימנו; הפרת האמון – המוּעצמת כשמדובר ביחסי עבודה ממושכים, בתפקיד בכיר, או בתפקיד אמון; השפעת התנהגותו של העובד והמעשים בגינם פוטר, על עובדים אחרים ועל יחסי העבודה במקום העבודה והיקף ההרתעה בנסיבות המקרה.
ב.      השיקולים שיש לשלול לקולא בהפעלת הסנקציה של שלילת פיצויי פיטורים הם: אופן ביצוע העבודה במהלך תקופת עבודתו של העובד ותרומתו למעסיק; משך תקופת העבודה, וכפועל יוצא הימנה – עוצמת הפגיעה הצפויה בעובד ובמשפחתו כתוצאה משלילת פיצויי הפיטורים, במלואם או בחלקם, בשים לב לסכום שיוותר בידיו למחייה; נסיבותיו האישיות של העובד, לרבות גילו, מצבו המשפחתי, מצב בריאותו ויכולת ההשתכרות העתידית שלו.
 
נטל ההוכחה
בד"מ 1718/02, ד"מ 02/1719 שמואל שטרית נ' שמר חברה לשמירה ושירותים (ניתן ביום 4.11.03), נקבע כי הנטל להוכיח כי הייתה הצדקה לשלילת פיצויי הפיטורים מוטל על המעסיק.
 
עוד יצויין כי בתשן/119-3 (ארצי) חברת עיתונות מקומית בע"מ נ' אשר בן עמי (ניתן ביום 18.11.90), נקבע כי: "אין ספק כי רצוי שבהודעת הפיטורים ונימוקיה ייאמר לעובד אם בכוונת המעסיק, לשלול או להפחית את פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד המפוטר ומדוע. עם זאת, אי-זכאותו של עובד לפיצויי פיטורים תוכרע לא על-פי העובדה אם צויין הדבר במעמד הפיטורים". (ההדגשות אינן במקור).
 
בדמ"ר 34533-05-10 צרפתי אברהם נ' אשקר מרקט בע"מ, ס"ע 50278-05-10 אשקר מרקט בע"מ נ' צרפתי אברהם, דמ"ש 29145-07-10 דוד אסולין נ' אשקר מרקט בע"מ (ניתן ביום 16.8.2011, ע"י בית הדין האזורי לעבודה בנצרת, בפני מותב בהרכב כב' השופטת ו' שפר ונציג הציבור מר סגל), נקבע כי ההלכה הפסוקה מטילה על המעסיק את הנטל להוכיח כי העובד גנב או מעל.
 
כשמדובר בגניבה ממעסיק יש צורך במידת הוכחה מוגברת, מעבר לזו הדרושה במשפט אזרחי רגיל, היינו מעבר למאזן ההסתברויות. עוד קבע בית הדין כי הפוליגרף הוכר בפסיקה ככלי "שנוי במחלוקת" שאינו קביל כראיה בהליך משפטי. אמנם אין מניעה לשקול את תוצאות הבדיקה יחד עם ראיות אחרות התומכות בגרסה המאשימה, אך כראיה בפני עצמה אין בה ממש.
 
תוצאות הפוליגרף לא יהיו קבילות כראיה, גם לא במשפט אזרחי, אלא בהסכמת הצדדים. אולם גם משתינתן הסכמה שכזו לא יהיה בה להפוך את ממצאי הפוליגרף לראיה מכרעת, אלא אם הצדדים הסכימו במפורש כי תוצאות הבדיקה הן שיכריעו בשאלה שבמחלוקת.
 
האפשרות לשלילת שכר עבודה, דמי הבראה ופדיון חופשה
חוק חופשה שנתית, חוק הגנת השכר וצו ההרחבה בדבר תשלום דמי הבראה אינם מסדירים אפשרות לשלול זכויות אלה, ולפיכך יש לשלמן, גם אם נשללה מהעובד זכותו לפיצויי הפיטורים (ויצוין כי בשלילת שכר עבודה שלא כדין מסתכן המעסיק גם בפיצויי הלנת שכר גבוהים).
 
האפשרות לשלילת הודעה מוקדמת לפיטורים ו/או את תמורתה הכספית
סעיף 10 לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001, קובע כי החובה ליתן הודעה מוקדמת לפיטורים או תמורתה לא תחול על מעסיק, בנסיבות שבהן העובד שפוטר אינו זכאי לפיצויים, על פי הוראות סעיפים 16 או 17 לחוק פיצויי פיטורים, או על פי החלטת בית דין למשמעת אשר הורה על פיטורים בלא פיצויים מכוח הוראות חיקוק הקובע שיפוט משמעתי. להשלמת התמונה יצויין כי, בפרשת אליהו תורג'מן בית הדין לעבודה ציין כי אין מקום לפסוק הודעה מוקדמת לאחר מעשה התקיפה מכיוון שתקופת ההודעה המוקדמת מיועדת להיות תקופת עבודה ואין לחייב מעסיק להעסיק עובד אלים שביצע מעשה תקיפה.
 
כמו כן, בפרשת קסם מילניום נקבע כי שעה שלמעסיק היו חשדות כבדים ואמיתיים כנגד העובד, וכאשר נוצר "משבר ביחסי האמון" בינו לבין העובד, יש לראות בכך כנסיבות שבהן לא ניתן היה לדרוש מהמעסיק להמשיך ולהעסיק את העובד בתקופת ההודעה המוקדמת, ובהתאם לכך, את המעסיק כפטור מתשלום "תמורת הודעה מוקדמת".
 
הפחתת פיצויי הלנה
בית הדין האזורי מוסמך להפחית או לבטל פיצויי הלנת פיצויי פיטורים במקרה בו פיצויי הפיטורים לא שולמו עקב חילוקי דעות בדבר עצם הזכות לפיצויי פיטורים שיש בהן ממש.
 
השאלה אם קיימים "חילוקי דעות של ממש" היא שאלה עובדתית שתבחן עפ"י מבחן אובייקטיבי.
 
לכן, כאשר המעסיק מאמין בתום לב כי מעשיו של העובד מצדיקים שלילת פיצויי פיטורים, בית הדין יכול להפחית או לפטור אותו מפיצויי הלנת פיצויי הפיטורים, גם אם אלו, יפסקו בסופו של דבר לטובת העובד (עע 1286/02 מלון הר ציון נ. אריאלה ביתן, ניתן ביום 21.9.2003).
 
אולם, גם אם יחליט בית הדין כי אין לחייב את המעסיק בפיצוי הלנת פיצויי פיטורים, יחולו על הפיצויים הוראות חוק פסיקת ריבית והצמדה התשכ"א - 1961 (סעיף 18א לחוק הגנת השכר).
 
סיכום
בפרשת טוליפ תעשיות בית הדין לעבודה קבע כי: "שלילת פיצויי פיטורים ושיעורה מסורה בראש ובראשונה למעסיק אשר ראוי לו לשקול את מידתיות הפעלת הסנקציה וכמובן מסור הדבר לבית הדין המעביר ביקורת על החלטות המעסיק" (ההדגשות אינן במקור).
המילה האחרונה שמורה לבית הדין לעבודה, הבודק כל מקרה ומקרה לגופו בהתאם לנסיבותיו.
 

הדף עודכן בתאריך 22.02.2011

הדפסה  
 שלח לחבר
כל הזכויות שמורות להילה פורת, עו"ד
טל: 072-2570600
סימפלי סמארט בניית אתרים
עמוד הבית מאמרים צור קשר